Velkomst

 

Kære kursister,

 

 

Velkommen til det teoretiske specialespecifikke kursus i gynækologisk og obstetrisk patologi, som afholdes d. 11.-13. november 2019 på Odense Universitetshospital, Afdeling for Klinisk Patologi, indgang 240, J. B. Winsløwsvej 15, konferencelokalet 3. sal.

Formålet med kurset er at give jer en oversigt over fagområdets indhold og arbejdsmetoder herunder sygdommenes klassifikationer og diagnostiske kriterier. Undervisningen er primært tilrettelagt som interaktive forelæsninger og workshops. Til workshoppen skal der arbejdes med indscannede slides, så I skal medbringe computer og gerne forlængerledning. I skal arbejde to og to, og kan derfor deles om en computer. Vi har valgt, at I ikke skal have cases i cervixcytologi i den virtuelle kursuskasse, men i stedet at dække emnet til undervisningen med støtte af workshop cases. I forventes derfor at kende til baggrundslitteraturen om emnet (se litteraturlisten).

 

Som forberedelse til kurset skal I gennemgå cases i den virtuelle kursuskasse. Svarene bør indeholde forslag til diagnose og differentialdiagnose og evt. forslag til immunhistokemiske farvninger.  Der ønskes ikke begrundelser/redegørelser i øvrigt - det gennemgår vi på kurset. Svar sendes senest d. 04.11.2017 til doris.schledermann@rsyd.dk. Rettidig aflevering af diagnoseliste er en forudsætning for godkendelse af kurset.

  

Skriv til mig, hvis I får brug for p-tilladelse.

  

Der vil være kaffe/te og lidt til ganen i pauserne, og der vil være mulighed for at købe frokost i kantinen, som ligger tæt på afdelingen.

  

Vi glæder os til at se jer til kurset.

  

På vegne af underviserteamet,

 

Doris Schledermann

 

 

_