Velkomst

Kære kursister,

Velkommen til det teoretiske specialespecifikke kursus i gynækologisk og obstetrisk patologi, som afholdes d. 6. – 8. november 2017 på Odense Universitetshospital, højhuset (indgang 20), 15. sal, lokale 54.

Formålet med kurset er at give jer en oversigt over fagområdets indhold og arbejdsmetoder herunder sygdommenes klassifikationer og diagnostiske kriterier. Undervisningen er primært tilrettelagt som interaktive forelæsninger og workshops. Til workshoppen skal der arbejdes med indscannede slides, så I skal medbringe computer og gerne forlængerledning. I skal arbejde to og to, og kan derfor deles om en computer.

Som forberedelse til kurset skal I gennemgå cases i den virtuelle kursuskasse. Cases forventes at være tilgængelige fra uge 40. Svarene bør indeholde forslag til diagnose og differentialdiagnose og evt. forslag til immunhistokemiske farvninger.  Der ønskes ikke begrundelser/redegørelser i øvrigt - det gennemgår vi på kurset. Svar sendes senest d. 02.11.2017 til doris.schledermann@rsyd.dk. Rettidig aflevering af diagnoseliste er en forudsætning for godkendelse af kurset.

Som I kan se af kursusprogrammet, så begynder undervisningen på tredjedagen først kl. 10. Årsagen er at det ikke har været muligt at få et egnet ledigt lokale fra kl. 8. Vi ved, at I ville have foretrukket at afslutte dagen tidligere i stedet, men det har desværre ikke været muligt i år. 

Der vil være forplejning under kurset alle tre dage.

Vi glæder os til at se jer til kurset.

 

På vegne af underviserteamet,

Doris Schledermann

_